LZS letiště Plzeň-Líně


Současnost Letecké záchranné služby v Západočeském kraji.

K 1.1.2015. 243.letka Praha Kbely nadále zabezpečuje s vrtulníkem W3-A Sokol na Letišti Plzeň Líně nepřetržitě službu LZS. Vrtulník LZS je ve 24 hodinové pohotovosti ke vzletu – vrtulník LZS s normou ke vzletu 4 minuty ve dne a 10 minut v noci. Ve vrtulníku LZS jsou čtvrtým a pátým členem posádky lékař a zdravotní sestra z Centra letecké záchranné služby. Současně s letovými posádkami se střídá i technická hotovost. Do Líní se v prosinci 2014 vrátily dva vrtulníky W3-A Sokol (0714 a 0716). Oba stroje jsou po generální opravě ve výrobním závodě PZL-Świdnik.

Na letišti Praha Kbely zabezpečujeme nepřetržitou službu SAR. Ve službě je vrtulník Mi-17. Posádka ve standartním složení plus dva leteční záchranáři.

K 1.1.2010. 243. letka Praha Kbely zabezpečuje s vrtulníkem W3-A Sokol na Letišti Plzeň Líně nepřetržitě službu LZS. Vrtulník LZS je ve 24 hodinové pohotovosti ke vzletu – vrtulník LZS s normou ke vzletu 4 minuty ve dne a 10 minut v noci. Ve vrtulníku LZS jsou čtvrtým a pátým členem posádky lékař a zdravotní sestra z Centra letecké záchranné služby. Současně s letovými posádkami se střídá i technická hotovost.

Na letišti Praha Kbely zabezpečujeme nepřetržitou službu SAR. Ve službě je taktéž vrtulník W3-A SOkol. Vzlet den noc do 10. minut.Posádka ve standartním složení plus dva leteční záchranáři.

K 1.10.2008 je 233.letka Plzeň-Líně v rámci reorganizace armády zrušena. Příslušníci letky a vrtulníky Sokol se přesouvají do Prahy Kbel. Tady se stanou součástí 24. základny dopravního letectva. Na letišti Plzeň-Líně zůstane pouze zdravotnická jednotka - Centrum letecké záchranné služby. Tato jednotka bude nadále zabezpečovat zdravotnickou a logistickou část pro leteckou záchrannou službu. Z Prahy ji bude pro 24h službu LZS přistaven k dispozici vrtulník Sokol s posádkou. Zároveň bude v Líních pro službu SAR přistaven jeden Sokol s posádkou. V západní Čechách bude tedy armáda nadále držet službu LZS a SAR. Na letišti také přestane fungovat vojenská služba řízení letového provozu, (řídící věž) v důsledku čehož zaniká i řízený okrsek MCTR Líně.

Hotovost

Nadále zůstává zaveden systém 24 hodinových služeb. Služba začíná v sedm hodin ráno a končí v tutéž dobu druhý den. Nová služba si stanoviště většinou přebírá již ve třičtvrtě na sedm. Hotovostní místnost je umístěna hned vedle hangáru s vrtulníky. Ve stejné budově jsou i odpočívárny pro posádky, místnost pro předletovou přípravu s nástěnnými mapami České Republiky, západočeského regionu, Prahy s vyznačenými heliporty nemocnic, přistávacími schématy na plochy využívané v systému LZS, počítačem, na kterém je výnos ze systému LEDIS a dalšími pomůckami. V dalších prostorách sídlí zdravotnický personál a zde má své sklady zdravotnického materiálu a další potřeby. Vrtulník LZS je ve 24 hodinové pohotovosti ke vzletu – vrtulník LZS s normou ke vzletu 4 minuty ve dne a 10 minut v noci . Současně s letovými posádkami se střídá i technická hotovost.

Posádku vrtulníku SAR a LZS v hotovosti tvoří:

  • kapitán vrtulníku = velitel celé posádky vrtulníku, pilotuje vrtulník, je zodpovědný za provedení a průběh celého letu,vycvičený pro lety za podmínek VMC i IMC ve dne i v noci, přistání na plochy omezených rozměrů ve dne a v noci a provádění záchranných prací ve dne a v noci;
  • druhý pilot = vede vrtulník po trati letu ve spolupráci s velitelem osádky, obsluhuje navigační vybavení vrtulníku, má druhé řízení a musí být vycvičen převzít řízení vrtulníku ve dne i v noci za podmínek VFR i IFR, neboť v případě zhoršení zdravotního stavu kapitána vrtulníku přebírá řízení a provede bezpečné přistání na nejbližší vhodné ploše;
  • palubní technik = asistuje pilotům za letu, sleduje činnost všech agregátů vrtulníku za letu, zodpovídá za nákladovou kabinu vrtulníku, navádí kapitána vrtulníku při záchranných pracích v konečné fázi přiblížení na místo zásahu, obsluhuje palubní jeřáb,podvěsové a slaňovací lano při vyprošťování osob, palubní technik spolupracuje se záchranáři při práci na laně v podvěsu pod vrtulníkem, po přistání zajišťuje místo přistání s cílem zamezit možnému úrazu osob či poškození vozidel a techniky střetem s točícím se rotorem a ocasní vrtulí vrtulníku, vypomáhá zdravotnické části posádky se zdravotnickým vybavením, je zodpovědný za naložení a transport pacienta.
  • Další složení posádky vrtulníku SAR a LZS jsou již rozdílné. Ve vrtulníku SAR jsou čtvrtým a pátým členem posádky dva:

  • letečtí záchranáři, kteří jsou vycvičeni a vlastní osvědčení pro práci ve volných hloubkách pod vrtulníkem, slaňování, lezení, pohyb v těžko přístupném terénu, záchranu z vody a potápění.
    Ve vrtulníku LZS jsou čtvrtým a pátým členem posádky:
  • lékař a zdravotní sestra z Centra letecké záchranné služby , útvaru VÚ 4128, který na letišti Líně působí společně s 233. letkou. Zdravotnická část posádky ve vrtulníku je vždy minimálně dvoučlenná ve složení lékař a zdravotní sestra, která má odbornou kvalifikaci alespoň středního zdravotnického pracovníka. Vedoucím celé skupiny letecké (vrtulníkové) záchranné služby je lékař, který je však při provádění letové činnosti a zajištění bezpečnosti při provozu vrtulníku vázán rozhodnutími kapitána vrtulníku.

Site owned by tajbr