LZS letiště Líně


SAR

V současné době se v celosvětovém měřítku využívají vrtulníky ve čtyřech základních službách záchrany:

 • V letecké pátrací a záchranné službě (LPZS), v angličtině Air Search and Rescue (SAR)

 • V její modifikaci v bojových podmínkách – Combat SAR.

 • Třetí službou je letecká záchranná služba (LZS), pro ní se používají dva termíny v angličtině, buď častější HEMS – Helicopter Emergency Medical Service nebo méně používaný starší termín ARS – Air Rescue Service.

 • Čtvrtá služba jsou tzv. letecké zdravotnické odsuny (LZO) ve válečných podmínkách. V angličtině se používají zkratky MEDEVAC a CASEVAC.

 • Vývoj letecké pátrací a záchranné služby je úzce spjat s rozvojem civilního i vojenského letectví po druhé světové válce. 7. prosince 1944 vznikla „Úmluva o mezinárodním civilním letectví“, tzv. Chicagská úmluva, na jejímž základě byla následně po válce zřízena Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO). Chicagskou úmluvu podepsalo tehdejší ČSR 18. dubna 1945, samotná Úmluva pak byla ratifikována 1. března 1947.

  Služba SAR je ve všech signatářských státech Chicagské úmluvy zřízena za účelem včasného poskytnutí pomoci a záchrany osádek a cestujících v havarijních situacích, ať už se jedná o letouny civilní či vojenské v mírových podmínkách. Záchrana lidských životů je základním a prioritním úkolem služby pátrání a záchrany, proto je třeba si především uvědomit, že při každé letecké nehodě mohou být lidé, kteří událost přežijí, potřebují pomoc a jejichž naděje na přežití nehody se zmenšuje s každou uplynulou minutou, tzn. rychlost vyhledání osob v ohrožení a rychlost provedení zásahu je klíčová pro jejich úspěšnou záchranu.

  V systému letecké pátrací a záchranné služby – SAR je na území ČR v pohotovosti 24 hodin denně:

 • - na letišti Praha Kbely 1x vrtulník Mi-17
 • - na letišti Náměšť nad Oslavou 1x vrtulník Mi-171

  Vrtulník Mi-17 Armády ČR začleněný do systému SAR (kdy plní úkoly vyplývající z ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a § 23 zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České Republiky) lze využít pro spolupráci s IZS. Tento vrtulník lze vyžadovat v případě nutnosti podpory zásahu, kde hrozí nebezpečí ohrožení života a zdraví, škod velkého rozsahu nebo ohrožení životního prostředí a tuto podporu není možné realizovat jiným způsobem. Spolupráce s IZS prostřednictvím hasičských záchranných sborů (HZS) je zakotvena ve směrnici pro vyžadování a zapojení vrtulníků Armády České Republiky v rámci integrovaného záchranného systému.


 • Site owned by tajbr