LZS letiště Líně


LZS

V systému letecké záchranné služby – LZS je v pohotovosti 24 hodin denně jeden vrtulník W-3A SOKOL na stanovišti na letišti Líně u Plzně, ze stavu 243. vrtulníkové letky. Tento vrtulník plní úkoly HEMS (ve starší terminologii primární a sekundární lety, které není možno odložit nebo předem naplánovat) ve spádové oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje a dále pak provádí tzv. sanitní lety (ve starší terminologii předem plánované sekundární lety) v případě potřeby nad celým územím ČR i ve prospěch dalších regionů.

Veškeré požadavky občanů a zdravotnických zařízení na použití vrtulníku jsou směrovány jednotným tísňovým číslem na linku 155 na zdravotnické operační středisko záchranné služby Plzeňského kraje.


Operátor zdravotnického operačního střediska vyhodnotí výzvu a podle závažnosti zdravotního stavu pacienta nebo závažnosti poranění rozhodne o nasazení vrtulníku. Od obdržení výzvy se vzlet uskuteční do 4 minut. Posádka vrtulníku je v trvalém radiovém spojení s operačním střediskem a službami řízení letového provozu. Akční rádius vrtulníku je od střediska 70 km, ale většina primárních zásahů se uskutečňuje do vzdálenosti 30 - 40 km od základny.Letecká záchranná služba v Plzeňském kraji je provozována Armádou České republiky (vojenskými útvary :Centrum LZS a 24.zdl 243.letka Praha Kbely) a používá v současné době vrtulník W-3 A Sokol. Zdravotnická část posádky ve vrtulníku je vždy minimálně dvoučlenná ve složení lékař a záchranář, který má odbornou kvalifikaci alespoň středního zdravotnického pracovníka. Vedoucím celé skupiny letecké (vrtulníkové) záchranné služby je lékař, který je však při provádění letové činnosti a zajištění bezpečnosti při provozu vrtulníku vázán rozhodnutími pilota.

Letiště Praha Kbely je jednou ze základen Letecké pátrací a záchranné služby SAR (Search and rescue) vzdušných sil AČR, kterou zajišťuje Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.Možnosti nasazení vrtulníků pro zásahy:
 • obecně lze nasadit vrtulník tam, kde nelze provést zásah běžnými prostředky nebo kde je jeho nasazení bezpečnější, efektivnější nebo výrazně méně namáhavé
 • lze jím provádět vzdušný průzkum místa mimořádné události
 • evakuovat osoby nebo materiál z ohrožených míst
 • doprava záchranné jednotky, odborníků a specialistů na místo zásahuROZDĚLENÍ ČINNOSTI LZS

Lety" HEMS " (Helicopter Emergency Medical Service)

Většina uskutečněných zásahů LZS v našich podmínkách. Do této skupiny patří primární a neodkladné sekundární transporty.

Při primárním zásahu posádka okamžitě po obdržení výzvy odlétá na místo určení (dopravní nehoda, úraz) a po základním ošetření pacienta a stabilizaci vitálních funkcí (dýchání, krevní oběh) zajišťuje jeho transport do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení, popřípadě předává posádce sanitního vozu.

Neodkladné sekundární lety představují akutní mezinemocniční transporty pacientů vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči, většinou z menších okresních nemocnic na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice, popáleninové nebo traumatologické centrum).

Ambulanční lety

Nepatrná část všech zásahů. Jedná se o případy, kdy vrtulník zajišťuje mezinemocniční dopravu stabilních pacientů, u kterých je transport pozemními prostředky méně vhodný vzhledem k charakteru poranění (např. zlomenina páteře).INDIKACE K ZÁSAHU LZS
Traumata

 • Dopravní nehody s větším počtem zraněných
 • Osoby zasažené vozidlem v rychlosti nad 35 km/hod. Přejetí dopravním prostředkem
 • Katapultáž z vozidla
 • Vyprošťování z vozidla
 • Smrt spolujezdce v dopravním prostředku
 • Pády z výšky 6 a více metrů
 • Podezření na poranění páteře
 • Tonutí

Neúrazové stavy
 • Všechny život ohrožující stavy indikované k výjezdu zdravotnické záchranné služby při předpokladu rychlejšího dosažení pacienta vrtulníkem a nebezpečí z prodlení (bezvědomí, zástava oběhu, tepenné krvácení apod).
 • Těžko dostupný terén pro pozemní posádku zdravotnické záchranné služby

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (www.zzspk.cz)


Site owned by tajbr